Той отправя специални благодарности и към регионалното сдружение на Организацията на евреите „Шалом“, към гражданите на Видин – Роза Маринова, Стрея Пунчева, Шели Владева, както и към ръководството на Организацията на евреите в България „Шалом” - д-р Александър Оскар, Йосиф Меламед и Максим Бенвенисти, за оказаното доверие и обществено значимия за видинчани жест с направения акт на дарение на Видинската Синагога.