Въпреки категоричните заявки, че тази година удължаване на кампанията няма да има, за да не закъсняват и плащанията, в последния възможен ден - на 15 май - агроведомството обяви, че отсрочва възможността за заявления без санкции с 5 дни. Като причина експертите посочиха множество постъпили в последния момент заявления в общинските земеделски служби в Сатовча, Гърмен, Панагюрище и Карлово. Те са подадени от фермери, които не са били предварително включени в изготвените графици. Това удължаване даде шанс и на биофермерите, които многократно алармираха, че не могат да се вместят в крайните срокове.

С удължаването до 20 май се изместват и другите срокове - до 5 юни земеделците могат да правят промени в заявленията си, а до 15 юни могат да подават нови заявления, но вече с един процент глоба за всеки работен ден закъснение.