ПУ "Райна Княгиня" е помощно (за деца с умствена изостаналост) с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна.
Училището е открито тържествено като Дом за сираци от предучилищна възраст на 01.09.1946 г.