По Закона за МВР полицейските органи предупреждават устно или писмено лицето, за което има достатъчно данни и се предполага, че ще извърши престъпление или нарушение на обществения ред. За писменото предупреждение се съставя протокол, с който лицето се предупреждава за отговорността, която се предвижда при извършване на съответното престъпление или нарушение на обществения ред. Така шестимата карантинирани са предупредени да си стоят по домовете. При неспазване на писменото предупреждение от полицията сезират прокуратурата за извършено престъпление.