В началото на срещата кметът на Мездра Генади Събков поздрави присъстващите и пожела ползотворна работа. Секретарят на общината Севдалина Джамбазка направи проверка за легитимността на представителите на политическите партии, при която се оказа, че всички са със заверени пълномощни от упълномощителя според Изборния кодекс.

Представителите на политическите сили бяха представили предварително своите предложения за разпределението на длъжностите в ОИК, като единствено Слави Петрински (ПП "Воля") внесе предложение за зам.-председател същият да бъде включен в състава на комисията.

Предложението му обаче не бе прието, тъй като в състава на ОИК има само две зам.-председателски места.

След проведените дебати, кметът предложи за гласуване внесения вариант за състав на комисията от Коалиция :Обединени патриоти - ВМРО, НФСБ и "Атака", според парламентарно представените партии:

Председател на ОИК - представител на ГЕРБ

Секретар - представител на БСП

Заместник-председатели - представители на ДПС и Коалиция "Обединени патриоти - ВМРО, НФСБ и "Атака".

Така внесеното предложение бе прието, като представителят на ПП "Воля" Слави Петрински заяви, че ще подпише протокола с особено мнение. Във връзка с това Севдалина Джамбазка обърна внимание, че същият трябва да представи мотивирано становище за несъгласие с взетото решение.

В края на дебатите бе определен съставът на ОИК, както следва:

Председател - Таня Таушанова (ПП ГЕРБ)

Секретар - инж. Георги Давидков (БСП)

Заместник-председатели - Ива Кирова (ДПС) и Красимир Стенлиев (Коалиция "Обединени патриоти - ВМРО, НФСБ и "Атака").

Яна Нинова предложи да се определят допълнителни места за агитационните материали, за да се избегне плакатната "война" преди изборите. В тази връзка кметът Генади Събков обеща, че ще направи всичко възможно, за да се разшири плакатната площ и да се избегнат негативните прояви по време на предизборната кампания.