Пътят на мощите, който ще бъде извървян от поклонници от 21 юли до 6 август, повтаря този на рилските монаси от 1469 г., когато пренасят мощите на българския светец от Търново до новооснования тогава Рилски манастир.

На 30 и 31 юли поклонниците ще преминат през град Враца и Природен парк "Врачански Балкан", посещавайки манастирите "Св. Иван Пусти" и Черепишкия манастир. Дирекция на ПП "Врачански Балкан" ще подкрепи инициативата чрез осигуряване на водач по време на преходите на територията на парка.