Обявите за дрехи от диви екземпляри обикновено гневи защитниците на животните. От РИОСВ–Монтана предполагат, че сигналите са подадени от последователки на Бриджит Бардо.

Търговията с подобни модни дрехи противоречи на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защита на животните, който забранява нехуманното отношение и търговията, задължава всички да опазват техния живот, здраве и добро състояние, предпазването им от увреждащо ги отношение, осигуряване на подходящи грижи и условия за живот, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености.

Камелия Александрова