Новият размер на ставката ще е четири пъти по-висок в сравнение с досегашната ѝ стойност от 0,25 лв. Съгласно новия механизъм размерът на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд се обвързва с минималната работна заплата и става 0,15 на сто от нея за всеки отработен нощен час или за част от него, но не по-малко от един лев, се посочва още в решението за промени в Наредбата, за структурата и организацията на работната заплата. По този начин размерът на добавката ще се актуализира съобразно темповете на нарастване на заплащането и ще се гарантира прозрачност и прогнозируемост при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд.

Това съобщиха от Министерски съвет, след решение на правителството за промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.