Аврамова поздрави участниците в конкурса, който се прави под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и отбеляза, че той се развива, а категориите в него се увеличават всяка година.

"Благодарение на строителите, архитектите, проектантите и на всички, които всеки ден са на обектите, успяваме да направим градовете по-красиви, да модернизираме пътната инфраструктура, да работим за енергийната ефективност, да обновяваме сградите на социалната и здравната инфраструктура",отбелязала министър Аврамова.

Тя пожела на строителите успех и в следващите години да има все повече инвестиции от частния сектор.