Местните депутати, утвърдени за членове на постоянните комисии на НСОРБ, са д-р Ивайло Тодоров – здравеопазване; Тихомир Илчев и инж. Георги Валентинов - земеделие, гори, селски и планински райони; Яна Нинова - социална политика и комисията по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм и инж. Мирчо Мирчев - екология и чиста среда.

Припомняме, че в Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), членуват всички 265 общини в България. Предстои провеждане на първите учредителни заседания на комисиите, в рамките на които ще осъществи избор на ръководства на комисиите, както и обсъждане на бъдещата дейност и задачи на ПК.