Данните на Агенцията за социално подпомагане в България показват, че общият брой на бенефициентите на месечни социални помощи е около 76 000 души - 45 000 възрастни и 31 000 деца. През 2020 г. месечните помощи в страната, подпомогнати средномесечно 23 702 случая на лица и семейства, а изплатената сума е 28.4 млн. лв.

Според икономистите повече пенсионери ще получават месечни социални помощи, ако се повиши гарантираният минимален доход, на базата на който те се отпускат.

Затова институтът предлага да се обвърже гарантираният минимален доход със средния доход. Най-добрият вариант е ГМД да стане 20% от медианния доход или 150 лева или двойно на сегашния размер. Ако това се направи, помощи ще могат да получават над 281 000 души.


© Институт пазарна икономика

При пенсионерите от 1468 души с право на подпомагане сега, ще станат 47272 души. Най-много средства отново ще получават безработните – над 108 000 българи, показват още изчисленията на ИПИ. Според икономистите в последните години проблемът с доходите на пенсионерите се решава с пенсионната система, като се вдига минималната пенсия, вместо това да се прави през социалното подпомагане.

Според данните на института социалните програми не са реагирали по време на кризата. При еднократните социални помощи имало промяна, но те били несъществено малко. Има ръст на целевите помощи за отопление, отчете Богданов, като добави, че темата за отоплението е важна, защото има риск от 1 януари да има риск от сериозен ръст на парното и електроенергията.

Новото в помощите е ваучерите за храна за пенсионерите, месечни целеви помощи с деца до 14-годишна възраст и еднократна финансова помощ за ученици, записани в 8 клас. Ако ноември или декември стане ясно, че ще има сериозно нарастване на цените на електроенергия и се запазят цените на горивата, ще има натиск да се промени методиката на помощите, посочиха от ИПИ.


Източник:Pariteni.bg