В заседателната зала на Общинска администрация - Видин присъстваха и неупълномощени представители от съставите на коалиционните партии.
Огнян Ценков разясни на участниците в срещата изискванията по Изборния кодекс и Решенията на Централната избирателна комисия и Районната избирателна комисия - Видин във връзка с назначаването на състави на секционните избирателни комисии. Той подчерта: „Консултациите са публични, денят, часът и мястото за тяхното провеждане са публикувани на интернет страницата на Общината. По този начин е спазено законовото изискване за оповестяването не по-късно от три дни преди провеждането им“. Ценков допълни, чепри стриктно спазване на решенията на ЦИК и РИК Община Видин е предложила примерно разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите за всяко отделно населено място на територията й.

По време на консултациите бяха направени промени в състава на някои секционни комисии. След отразяване на поисканите промени, секретарят на Общината Иванела Андреева прочете състава на всяка една от СИК, с което присъстващите постигнаха пълно съгласие.

Общият брой на членовете на секционните избирателни комисии (който включва също председателите, заместник-председателите и секретарите) в Общината е 999. Избирателните секции са 121, а броят на членовете на всяка СИК е съобразно броя на избирателите в съответната секция.

Източник: vidin.bg