Австрийският параход “Радецки” е построен през 1851 г. в Будапеща. На 29 май 1876 г. четата на Христо Ботев завладява парахода и го принуждава да спре на българския бряг при с. Козлодуй, откъдето се насочва към Врачанския Балкан, за да се бие за свободата на България.

През 1966 г. е построено точно копие на легендарния параход със средства, събрани от 1 200 000 български деца.

От 1982 г. е със статут на национален музей. Намира се на вечен пристан в Козлодуй и от 16 април 2004 г. е филиал на Националния исторически музей в София.