Както вече е известно, във връзка с усложнената ситуация, поради обилен снеговалеж и снегонавяване, на 23 март беше въведен в действие Общинският план в частта "Защита при снегонавявания, обледявания, свлачища и пожари" и обявено бедствено положение на територията на цялата община. След слабия снеговалеж през изминалата нощ снежната покривка се е увеличила с още 5-6 см.

"При анализиране на обстановката нямаме предпоставки, които да представляват опасност за здравето и живота на населението на Община Видин, както и за околната среда. Нямаме предпоставки за нанасяне на вреди и щети на държавната и общинската инфраструктура, на имуществото на гражданите. Продължаваме наблюдението и работата в сложната зимна обстановка, като считам, че са отпаднали условията за въвеждане на бедствено положение". обяви кметът на Видин Огнян Ценков.

Със заповед на градоначалника бедственото положение за територията на цялата община е отменено, считано от 14:00 часа на 24 март 2018 г.