Открит урок по история на тема „Достойна България” се проведе в Основно училище „Христо Ботев” - Мездра. В него ученици от петите класове демонстрираха своите знания, усвоени през учебната година в часовете по „История и цивилизация”. Възпитаниците на преподавателката Светла Кръстева изпълниха поставените им задачи и отговориха на въпроси върху учебния материал.

Основните цели на урока бяха свързани с придобиване на умения от учениците за работа в екип, подпомагане на тяхната подготовка по история, насърчаване на общуването между трите пети класове, както и повишаване на мотивацията им за учене в обучението по история и цивилизация.

По време на своеобразния годишен изпит петокласниците демонстрираха какво са научили от българската история за периода от древността до падането на България под турско робство.

Открития урок уважиха родители на учениците и директорът на учебното заведение Иван Иванчев, който ги поздрави за тяхната активност и им пожела да бъдат все така постоянни в усвояването на историческите знания.