Съдебен заседател не може да бъде лице, което е съдебен заседател в друг съд или е общински съветник от съдебния район, за който е избран; участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, работи в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или други органи от системата национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Крайният срок за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели е 14 юли 2019 г. (включително), всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в деловодството на Общински съвет - Мездра, Общинска администрация Мездра, ул. "Христо Ботев" №27, ет. 4.

Във връзка с провеждане на процедурата по избора е създадена временна комисия към Общински съвет - Мездра с председател адвокат Гергана Петрова (БСП) и членове - Яна Нинова (ГЕРБ), Катя Йотова (независим), Венелин Кръстев (БСП) и Тошко Стоянов (АБВ).

Информация за изискванията, условията и необходимите документи можете да намерите тук.