© vesti.bg

Международният ден на щастието се отбелязва на 20 мартq съгласно резолюция 66/281 на Общото събрание на ООН от 28 юни 2012 г., в която е декларирано, че стремежът към щастие и благополучие е фундаментална цел на човечеството.

Според документа щастието трябва да бъде цел на държавната политика и да стане компонент на по-комплексен, справедлив и балансиран подход към икономически растеж, който да допринася за устойчиво развитие, изкореняване на нищетата и осигуряване на щастие.

ООН призовава всички държави, международни и регионални организации, както и гражданското общество да отбелязват Международния ден на щастието.Щастието осмисля живота ни, придава му реалност, без него всичко е привидно, без същност. Според една сентенция, да си щастлив, значи да си докоснат и воден от Бога. Затова Щастието е свързано със смисъла на живота.

Днес отбелязваме и Световния ден на врабчето, който има за цел да привлече вниманието на всеки един от нас върху тази добре позната и близка на хората птица. В България се срещат 5 вида врабчета. Най-разпространеното и най-добре познатото в нашето ежедневие е домашното врабче. По селата и сред природата се срещат полското врабче, скалното врабче, испанското врабче и италианското, за което все още не е знае със сигурност, дали е подвид или хибрид между домашното и испанското.

Системен мониторинг на домашното врабче за последните години, показва, че то силно намалява и го виждаме с 50% по-малко, отколкото е имало през 2005 г. Сред основните заплахи за вида са премахването на храстите, ползването на пестициди в селското стопанство, разораването на затревените площи и шума в градовете.

Източник: radiovelikotarnovo.com