„В случая не говорим за „мръсна“ вода. Напротив – стопаните на басейни са се престарали, образно казано, с инвестицията в чистотата. Дали сме им предписания и при повторна проверка разчитаме концентрацията да бъде в норми“, коментира директорът на РЗИ-Враца д-р Кети Ценова. Тя успокои хората, че завишената концентрация не е опасна за клиентите на басейните и по-скоро би оставила следи върху банските им костюми.

Здравните инспектори в района осъществяват съвместни проверки с експерти от комисията за защита на потребителите. По регламент те са 2 пъти в месеца – през 15 дни.


Източник: kmeta.bg