Още 22-ма безработни младежи до 29-годишна възраст започнаха работа към Община Мездра по схемата „Обучения и заетост на младите хора”, която се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. С тях младежите, на които е осигурена трудова заетост за период от шест месеца по тази програма, станаха 95.

Една част от наетите безработни млади хора се грижат за подготовката и оформянето на цветните лехи за засаждане с цветя, а други - за почиства-нето уличните платна в града от плевели и шлака. Трета група младежи е ангажирана в поддръжката на междуселищните пътища и отводнителни пътни съоръжения. Те почистват банкета, канавките и скатовете в района на изхода на Мездра за Кремените и Роман от храсти и дървета, които пречат на видимостта на шофьорите. Благоустрояването на тази входно-изходна пътна артерия на града е подпомогнато от частна фирма, предоставила безвъзмездно своя механизирана техника.

Останалите две позиции, на които са назначени младите хора, са пазач-портиер и работник-поддръжка. Всички наети по тази схема получават минималната работна заплата за страната - 420 лв. Част от тях работят към Общинското предприятие „Чистота”, а останалите - към кметствата по места.