С нови пътни знаци ще се сигнализират и участъците от републиканската пътна мрежа, за които се изисква платена винетна или тол-такса. Знак Д 25.1 ще информира водачите, че за използването на пътя се изисква платена винетна или тол-такса, а знак Д25.2 ще е само за тол-такса. Те ще се поставят на мястото, от което възниква задължението за плащане на такса.

Предвидени са специални пътни знаци, указващи наличието на зарядни станции за електрически превозни средства и станции за зареждане на автомобили с водород.

Знак А42 - "Намалена видимост", ще се използва за сигнализиране на пътни участъци, в които видимостта е намалена поради мъгла, дъжд, снеговалеж, задимяване, запрашаване или други подобни условия. Знак А 43 - "Настъпило пътнотранспортно произшествие", ще се използва за сигнализиране на настъпил инцидент, който създава опасност или затруднение за движението.

Предупредителните пътни знаци могат да бъдат изобразявани на информационните табла от интелигентните транспортни системи, свързани с управлението на движението.

Новите указателни табели са включени в проект за промени в Наредбата за сигнализация на пътищата с пътни знаци (НИД на Наредба №18 от 2001 г.), публикуван за обществено обсъждане.

Въвежда се и специален пътен знак за паркиране на електрически превозни средства за зареждане - Д26. В утвърдените символи за изобразяване на видовете превозни средства се добавя и символ на "Електрическо превозно средство".

С проекта за изменение на наредбата се цели повишаване на информираността на водачите при промяна на средата, в която се движат, сигнализирането на републикански пътища от платената пътна мрежа, чието използване изисква платена винетна или тол-такса, възможност за изобразяване на предупредителните пътни знаци на информационните табла от интелигентните транспортни системи, както и внасяне на яснота по съществуващи изисквания, нееднозначно тълкувани и прилагани в проектантската практика.

Очаква се така да се подобри качеството на действащата сигнализация с пътни знаци по пътищата и улиците и да се уеднакви проектантската практика, с което ще се постигне повишаване на безопасността на движението по пътищата.

Пътните знаци в повечето държави от Европейския съюз са унифицирани според разпоредбите на Виенската конвенция за пътните знаци и сигнали от 1968 г. и Европейското съглашение към нея.Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци е качен за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и интернет страницата на МРРБ. Предложения и мнения по проекта могат да се дават до 9 октомври.

Предлага се въвеждането на три нови предупредителни знака за временна организация на движението. Те са от група А и ще сигнализират за опасност в жълт цвят. Знак А41 - "Образувано задръстване", ще се използва за сигнализиране на пътни участъци, в които се е образувало задръстване, което водачите биха могли да не забележат своевременно.