Водачите са глобени и от представителите на полицията заради нарушение на Закона за движението по пътищата. Проверките на звено „Инспекторат“, свързани със спазването на местните наредби, ще продължат.