Мъжът Д. Д. оставил на пейка пред блока си портмоне с намиращи се в него пари, лични документи и дебитна карта и влязъл за кратко в гаража си. Играещи в близост деца взели през това време портмонето и го занесли на майка си Ж. А. Още същата вечер тя изтеглила сума от 400 лв. от намерената в портмонето карта.

Постановено е подсъдимата да възстанови на пострадалия изтеглената от сметката му сума от 400 лв., ведно с лихвите от датата на деянието. Наказанието е определено при превес на смекчаващите вината обстоятелства под минимума на предвиденото в текста на чл. 249, ал.1 от НК, тъй като подсъдимата е неосъждана, безработна, многодетна майка и е признала вината си.