В съдебната зала Г. В. е признал изцяло фактите от обстоятелствената част на обвинителния акт и със защитата е поискал делото да се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие. Съдът е приел делото да бъде разгледано по тази диференцирана процедура. Наказателният състав е взел предвид обстоятелства, определил наказание от 4 години „лишаване от свобода“, което след редукцията с една трета, е 2 години и 8 месеца. Присъдата ще бъде изтърпяна при първоначален „общ“ режим.

Присъда на Врачанския окръжен съд, може да бъде обжалвана или протестирана в петнадесетдневен срок пред Софийския апелативен съд.