На основание чл.66,ал.1 НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от 3 години..Прилагането на възпитателните мерки по време на изпитателния срок са контрол на инспектор от РУ на МВР гр. Лом определен от Началника на полицията.Два мобилни телефона- телефон „Леново”, модел А536- черен на цвят и 1 брой мобилен телефон м.“Нокиа“, модел 1600-черно-сив цвят, се отнемат в полза на държавата, след влизане в сила на присъдата. Решението може да се обжалва и протестира пред Монтанския окръжен съд.