Общинският съвет не прие предложението на градоначалника да бъдат утвърдени за учебната 2017/2018 три слети и една маломерна паралелки в ОУ "Васил Кънчов” - Моравица, за което учебното заведение трябва да бъде дофинансирано от общинския бюджет с около 46 хил. лв. В отсъствието на двама съветници „За” гласуваха 10 от 19-те присъстващи на заседанието - 6-ма от БСП (Катя Йотова, Венелин Кръстев, Гергана Петрова, Наталия Христова, Ангел Йорданов и Данаил Димитров), 2-ма от "Либерален алианс” (Каролина Кьолер и Мирчо Мирчев) и 2-ма от АБВ (Тошко Стоянов и Наталия Луканова). Шестима се въздържаха - трима от ГЕРБ (Ивайло Тодоров, Ивайло Тошев и Десислава Костова), един от АБВ (Николинка Кътовска) и двама от "Народен съюз” (Георги Валентинов и Огнян Петров). Останалите трима - Яна Нинова (ГЕРБ), Надежда Йорданова (независим) и Димчо Йотов ("Народен съюз"), не гласуваха.

С пълно единодушие бяха утвърдени 17 непълни и маломерни паралелки - пет в СУ „Св. Климент Охридски” - Зверино, четири - в СУ „Иван Вазов”, три в ПГ „Алеко Константинов”, по две в ОУ „Христо Ботев” и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” и една в ПГ по МСС - Мездра. Допълнителните разходи за дофинасирането на тези паралелки ще бъдат осигурени от делегираните бюджети на самите учебни заведения.

Не мина и предложението на кмета за вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи на Община Мездра за 2017 г. В хода на дискусията Събков за пореден път отправи остри нападки към предишния кмет на Мездра и настоящ съветник Николинка Кътовска относно задълженията, които било наследило сегашното ръководство на общината по т. нар. "воден цикъл".

В отговор Кътовска призова Събков да престане да внушава неверни неща, като се аргументира, че неговите твърдения са манипулативни и не отговарят на истината. Несъгласие с обвиненията, отправени от градоначалника, изрази и д-р Ивайло Тодоров, председател на групата общински съветници от ГЕРБ.

В крайна сметка актуализацията на капиталовите разходи на Общината за тази година не получи достатъчна подкрепа в залата. "За” отново гласуваха 10 съветника - Катя Йотова, Венелин Кръстев, Гергана Петрова, Наталия Христова, Ангел Йорданов и Данаил Димитров (БСП), Надежда Йорданова (независим), Каролина Кьолер и Мирчо Мирчев ("Либерален алианс") и Димчо Йотов ("Народен съюз"). Четирима бяха "Против” - Ивайло Тодоров (ГЕРБ), Николинка Кътовска (АБВ), Георги Валентинов и Огнян Петров ("Народен съюз"), четирима се въздържаха - Ивайло Тошев и Десислава Костова (ГЕРБ), Тошко Стоянов и Наталия Луканова (АБВ), а един не гласува - Яна Нинова (ГЕРБ).

Въпреки че прие информация за дейността и финансово-икономически анализ на МБАЛ - Мездра за първото полугодие на 2017 г., местният парламент отказа да бъде отпуснат безлихвен кредит на болницата в размер на 150 хил. лв. за покриване на просрочените задължения на лечебното заведение към доставчици на медикаменти и консумативи.

Общинският съвет прие нова Наредба за условията и реда за обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг (ЗОД), избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник по ЗОД. Приета бе и Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на община Мездра за периода 2017-2021 г.

Поради липсата на предложения, за втори път отпадна точката за избор на председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет, след като досегашният председател на комисията Десислава Костова (ГЕРБ) подаде заявление, че напуска тази длъжност в знак на "несъгласие с финансовата политика, водена от Община Мездра”.