В отговора от ЧЕЗ пише следното:

"Във връзка с получено от Вас писмо на електронната ни поща, бихме искали да Ви уведомим, че сигналът Ви относно състоянието на електрически стълб е регистриран в клиентската информационна система на "ЧЕЗ България" ЕАД, посредством входящ №1202768125/ 18.11.2017 г. и е насочен към отговорно звено за извършване на проверка.

След приключване на проверката ще бъдете информирани допълнително, като желаем да поясним, че срокът за даване на писмени отговори по подадени от клиент заявления и възражения е 30 (тридесет) дни.

Оставаме в готовност при наличие на резултат да Ви уведомим незабавно.

Благодарим Ви за отделеното време.

Е, уж минали, уж огледали, уж констатирали и... отговорили:

"Уважаеми г-н Пешовски,

Във връзка с постъпил Ваш сигнал на електронната ни поща, регистриран в клиентската информационна система с входящ №1202768125/18.11.2017 г., относно наклонен електрически стълб на адрес: гр. Мездра, ул. "Д-р Петър Берон" № 9, бихме искали да Ви уведомим за следното:

По повод на изложените от Вас обстоятелства е разпоредена и извършена проверка на място от служители на "ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

В съответствие с резултатите от проверката е установена необходимост от подмяна и на други електрически стълбове по улицата. Подмяната им ще бъде осъществена след одобрени средства от инвестиционната програма на Дружеството за 2018 г.

С настоящото писмо бихме искали да Ви благодарим за проявената активност, като Ви уверяваме, че компаниите от Групата ЧЕЗ в България ценим високо всеки постъпил сигнал от нашите клиенти и отделяме необходимото внимание за индивидуалното му разглеждане и решаване.

Дружеството полага необходимите усилия за отстраняване на всяка забелязана нередност, като се стреми за подобряване качеството на обслужване при изпълнение на необходимите дейности.

Благодарим Ви за отделеното време

За съжаление, обещанието от страна дружеството, че ще направят оглед на посочените проблемни стълбове, се оказа лъжа.