Проверката е обхванала дейността на кметовете в единадесетте общини на територията на област Монтана, по повод обявеното извънредно положение в препоръките на Националния оперативен щаб и заповедите на министъра на здравеопазването. Прокуратурата е обобщила получените данни и анализирала текстовете на издадените от кметовете заповеди, касаещи създалата се епидемична ситуация в страната. В рамките на една седмица общият им брой е 42.

Сред констатираните пропуски доминира липса на предприети действия, в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването. ОП – Монтана е изготвила предложения до кметовете на общините Бойчиновци, Чипровци, Лом, Брусарци, Вълчедръм, Медковец, Якимово, Берковица и Вършец.