Присъдата бе обжалвана пред Софийския апелативен съд, където наказанието бе намалено на 13 години и четири месеца „лишаване от свобода“. Към момента той е изтърпял 10 години, 11 месеца и 1 дни от наказанието. Неизтърпяната част е 2 години, 4 месеца и 29 дни. Съдебното заседание днес се проведе чрез видеоконферентна връзка със Затвора във Враца. Осъденият потвърди своето искане и заяви, че е направил всичко, което зависи от него, за да се поправи и повече не може да направи.

В становището на ръководството на Затвора във Враца се казва, че в поведението на П. Д. се очертава ясна тенденция към позитивна промяна. Той отчита собствената си вина за случилото се криминално престъпление. През годините в Затвора осъденият многократно е награждаван и не е наказван. Съдействал е за изпълнение на планираните дейности в индивидуалния му план на присъдата. От ръководството на Затвора отбелязват конструктивни промени в цялостното му поведение, които очертават положителна личностна промяна, и имайки предвид това, предлагат молбата на лишения от свобода да бъде уважена.

Въпреки положителното становище на затвора относно искането на осъдения, Врачанският окръжен съд остави без уважение молбата му. „По отношение на този осъден не са налице и двете законови предпоставки за условно предсрочно освобождаване, както изисква разпоредбата на чл. 70, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс, а само едната - тази, че той е изтърпял повече от половината от наложеното му наказание. В същото време съдът намира, че независимо от положителната оценка, дадена в докладау и становището на ръководството на затвора, постигнатите до момента положителни промени не са трайно установени. Те следва да бъдат стабилизирани и трайно проследени.

Липсва и категорична констатация за самокритичност от страна на осъдения към извършеното от него правонарушение. Не може да се приеме, че има значително снижаване на риска от рецидив и вреди, тъй като, доколкото има такова, то не би могло да се приеме като значително. Следва да се има предвид, че институтът на условното предсрочно освобождаване е правна възможност, предоставена от закона на затворниците с поведение, надхвърлящо обичайно доброто, при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“. Съобщиха от "Връзки с обществеността" на съда

Припомняме, че жестокото убийство на данъчната служителка, 43-годишната Дореми Джорлева, стана на 4 януари, като седмица по-късно жената беше обявена за общодържавно издирване, а на 13 януари 2012 година, полицията задържа съпруга й и след самопризнанията му, тялото й бе открито в местността „Мътница” между Враца и Вършец. Жената била изпоядена от диви животни, а край остатъците от тялото се въргаляла дамската й чанта.Тогава Пламен Джорлев разказал пред униформените, че скандалът между тях избухнал след като тя поискала да го напусне и му казала, че е осиновен, за което той не знаел. Тогава той загубил контрол и извършил ужасяващото престъпление.