В последната информационна среща за 2018 година екипа на центъра представи актуални възможности за финансиране на Неправителствени организации (НПО) в рамките на програма „Еразъм+“ с цел насърчаване европейските партньорства в масовия спорт със следните приоритети: Справяне с трансграничните заплахи за неприкосновеността на спорта като допинга, уреждането на мачове, насилието, както и всички видове нетолерантност и дискриминация; Популяризиране и подкрепа на доброто управление в спорта и двойната кариера на спортистите; Насърчаване на доброволческите дейности в спорта заедно със социалното приобщаване, равните възможности и осведомеността за значението на физическата активност за подобряване на здравето чрез по-голямо участие и равен достъп до спорта за всички.

Програма „Еразъм+“ осигурява финансиране за следните дейности в областта на спорта: Партньорства за сътрудничество; Малки партньорства за сътрудничество; Европейски спортни събития с нестопанска цел.