На тържествената церемония присъстваха заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, областният управител на област Враца Стефан Красимиров, представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, кметът на Мездра Иван Аспарухов, представители на образователни и социални институции, както и на бизнеса.

Кметът на Мездра Иван Аспарухов приветства гостите и благодари на отговорните лица за успешната реализация на проекта.

„Много отдавна, заедно с Министерството на труда и социалната политика започнахме този огромен преход, които трябваше да бъде извършен в тази сфера. В крайна сметка трябва да търсим продължаващите мерки в социалната сфера. Усилията бяха огромни, за да можем да спасим проекта, каза кметът Иван Аспарухов. Тези две заведения, които откриваме днес са плод на всички тези хора – държава, общини, общност и потребители.“

Министърът на труда и социалната политика изказа благодарност към общината и общинската администрация, които с труда си са постигнали изпълнението на тези две важни социални услуги за града.

„В навечерието на Христовото Възкресение, пожелавам на всички здраве, успех и спорна работа. Нека бъдем все така добри и човечни спрямо хората в нужда“, пожела заместник-министърът Иван Кръстев.

Сред официалните гости благодарности отправи и председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова.

„Днес всички ние тук сме заинтересовани страни да осигуряваме правата на децата, особено на тези със специалните потребности. Вярвам, че тук ще има едни от най-добрите услуги в България и занапред ще има много добра грижа на социалните услуги. Тук наистина ще има щастливи деца, защото има хора с големи сърца. С Министерството на труда и социалната политика ще Ви подкрепваме и занапред“, каза д-р Елеонора Лилова.

Отец Данаил Цинцарски извърши тържествен водосвет за откриването на двете социални дейности.

За гостите бе подготвена музикална и танцова програма от вокална група „Детски свят“ с ръководител Анета Петкова и малките мажоретки при Центъра за подкрепа и личностно развитие, с художествен ръководител Христина Стоянова.

Тържественото прерязване на трикольорната лента направиха заедно заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, областният управител на област Враца Стефан Красимиров и кметът на Мездра Иван Аспарухов.

В изпълнение на Проект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Мездра“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г., Община Мездра предоставя две нови социални услуги, предназначени за деца с увреждания и за деца в риск.

Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства предоставя комплекс от дейности и грижа в общността за деца с увреждания, с които ще се осигурят условия за тяхното обслужване през деня, отговарящо на потребностите им.

Дневният център разполага със специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на децата. Той е с капацитет 30 места за целодневна и почасова грижи за деца с увреждания до 18-годишна възраст и 60 консултативни услуги. Всички услуги се предоставят целодневно и почасово.

Социалната услуга включва дейности като: рехабилитация и физиотерапия на потребителите, психологична интервенция, логопедични занимания, педагогическа подкрепа, свободни дейности - арттерапия, занимателни игри и други подобни.

Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) предоставя комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства, с цел предотвратяване изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

В него се осигуряват услуги за спешен прием на деца или деца и лица, които полагат грижи за детето в случай на кризисна ситуация, като за целта са създадени 4 места за спешно настаняване. Капацитетът на Центъра е 100 консултативни случая.

Проектът за изграждането на двете социални услуги е на обща стойност 1 783 092,68 лв., а срокът на неговото изпълнение - 30 месеца, до 17.12.2023 г.