След 1 ноември по новите сметки може да се нареждат плащания за публични задължения, които се събират от НАП от дружествата, регистрирани на територията на офис Враца, както и от физическите лица с постоянен адрес в област Враца.

Разкрити са отделни банкови сметки за плащане на данъци, на пенсионни, на здравни осигуровки и на осигурителни вноски за фонд ДЗПО. За плащане на задължения в процес на принудително събиране има отделна банкова сметка, при плащането по която не се попълва код за вид плащане.

Освен по банков път, задължения към НАП могат да се плащат и чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения по интернет или чрез пощенски запис.

Повече информация за новите сметки и начините на плащане към НАП можете да намерите на интернет страницата на агенцията www.nap.bg, в рубриката "Плащане" или в офиса на приходната администрация във Враца.