Асоциация на парковете в България подаде касационна жалба до ВАС срещу решението на Административен съд - Монтана. На 27 декември 2018 г. Върховният административен съд се произнесе с необжалваемо решение, с което оставя в сила становището на РИОСВ - Монтана, с което се съгласува ОУП на туристическа ски зона "Миджур".

От Сдружение за дива природа "Балкани" настояваха за несъгласуване на проекта поради увреждане на защитена зона "Западна Стара планина и Предбалкан". Основен аргумент в изразеното несъгласие е застрашаване на местообитанията на видовете рис, кафява мечка и европейски вълк, и особено на тези, които са обект на опазване.

Частни инвеститори вече са заявили интерес към изграждането на туристическа ски зона "Миджур" в Западна Стара планина край връх Миджур, който е най-високият в тази част на Балкана със своите 2168 м. Очаква се нейното строителство да стартира до няколко месеци. Според предварителните прогнози за реализирането на проекта ще бъдат инвестирани над 50 млн. евро.