„Предвижда се до няколко дни да се направи частичен ремонт със студена асфалтова смес и проблемът да бъде временно решен. В дългосрочен план ще разговаряме с АПИ участъкът да бъде изцяло ремонтиран, тъй като отсечката от Мелницата до Кременска рампа е част от Републиканската пътна мрежа“, допълни Аспарухов.

Междувременно започна предвиденото аварийно изкърпване на част от градската пътна мрежа, което се извършва със средства от Общината. Началникът на сектор „Благоустройство и ремонт на общинска собственост“ към местното предприятие „Чистота“ – Христо Михайловски заяви, че са поръчани 3,6 т. студена асфалтова смес на химична основа, която ще стигне за ремонта на около 400 кв. м.

Възстановяването на разрушените участъци започна от входа/изхода на Мездра откъм Враца и Ботевград. Ремонтните дейности ще обхванат също двете платна на ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Янко Сакъзов“, ул. „Христо Ботев“ в района на стария пазар, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ в участъка от бившата Кременска рампа до фирма „Цветина“, както и улиците „Роза“ и „Брусненско шосе“.

© община Мездра

Припомняме, по данни на Общината, през 2020 г. беше извършен ремонт на 20 улици в Мездра в Инвестиционната програма за годината. За тяхното реализиране бяха инвестирани близо 1 млн. лв. - целева субсидия от държавата за капиталови разходи и собствени средства.