Песните и музиката ,трябва да отговарят на стилистиката на фестивала, както и да не ги противопоставя по етнически, расови, религиозни и други признаци. Всеки от желаещите да участва трябва да изпрати свое демо или линк на песен и кратка информация за групата (имена, на какво свири, на колко години е групата и кога и къде е създадена).

След предварителна селекция съобразена с визията на Фестивала във програмата могат да вземат участие до 12 групи в двата фестивални дни. При селекцията с предимство са ROCK групи от Северозападна България /до 8групи в двата фестивални дни/. Одобрените 12 групи ще свирят на концерти, които ще се състоят на 18 и 19. 12. 2020г. с начало 18.00ч. Всяка от тях ще има право на участие в рамките на 30 мин. Всяка от групите участващи във Фестивала трябва да е на територията на Младежки дом не по-късно от 12:00 часа за чек в деня на участието си.