Със заповед на кмета на Роман е въведен в действие Общинският план за защита при бедствия в общината. За овладяване на кризисното положение, възникнало вследствие на усложнената метеорологична обстановка, са предприети следните действия.

* Общинският щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия преминава на непрекъснат режим на работа. Информация за хода на провежданите извънредни мерки, спасителни и неотложни работи се представя през един час на кмета на община Роман, на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Мездра и на Областния съвет по сигурност - Враца и се оповестява на фейсбук страницата на общината за информиране на населението;

* Всички кметове и кметски наместници на населените места и длъжностни лица на всеки час предават информация на тел. 0888 554 485 и 09123/ 23 50;

* Бедстващите населени места по поречието на р. Малък Искър на територията на община Роман се захранват с водоноски от водопроводната мрежа;

* Изпратена е специализирана техника за изкопни работи;

* Въведени са и следните ограничения: забранено е влизането, пребиваването и движението на моторни превозни средства в районите на бедствието, освен на тези от екипите на Единната спасителна система и за продоволствено снабдяване на населението;

* От Община Роман приканват населението на горепосочените населени места да оказват пълно съдействие при осъществяване на отводнителните дейности и стриктно да спазват указанията на компетентните органи.

За обявеното бедствено положение са уведомени областният управител на Враца Малина Николова и министъра на вътрешните работи Валентин Радев.