На територията на община Борован, при критичните нива на язовирите „Гарвански геран“ и „Езерска падина“, се наблюдава сериозен спад, което облекчава действията на екипите при понижаване нивото на язовирите в община Хайредин - „Рогозен 1“ и „Бързина“, застрашаващи от наводнение селата Бързина, Ботево и град Мизия.

Основните сили са съсредоточени върху облекчаване нивото на язовир “Рогозен 1“, където са монтирани два модула с помпи и четири сифона. Облекчителните съоръжения се включват контролирано, за да се избегне евентуалното изпускане на огромно количество вода. През преливника на язовира, нивото на водата значително спада, благодарение на бързите и адекватни мерки за монтиране на помпите и сифоните. От четирите къщи с наводнени дворове в село Бързина, превантивно са евакуирани хората от служители на МВР.

Продължава непрекъснатото наблюдение на нивата на реките и обемите на язовирите. Нивото на река Скът в Бяла Слатина бележи спад и при критични 400 см в момента е 100 см, в село Нивянин критичното ниво е 340 см, а в момента 232 см, в Мизия нивото на реката е 100 см, при критични 290 см.

Наблюдението е необходимо за преценка на ситуацията и планиране на действията на Областния щаб за защита при бедствия, който се свиква и работи на критичните точки.