По първа точка от дневния ред ще докладва съветникът от БСП адвокат Гергана Петрова - председател на временната комисия за определяне на критерии, документи и договор за възлагане на контрол за избор на контрольор в "МБАЛ - Мездра" ЕООД. Въпросната комисия беше сформирана на февруарската сесия на местния парламент със задача в срок до 15 март да представи доклад относно критериите и документите, необходими за избора на финансов контрольор в МБАЛ - Мездра.

Вносител на втората докладна е кметът Генади Събков. Припомняме, че на последната сесия Общинският съвет отложи за следващото си заседание вземането на решение дали Община Мездра да сключи договор за кредит с Фонд "ФЛАГ" в размер на около 360 хил. лв. за изпълнението на един от проектите по ОП "Региони в растеж". Тогава съветниците от ПП АБВ, ПП ГЕРБ и коалиция "Народен съюз" настояха докладната да бъде окомплектована с допълнителни документи, за да стане ясно за какво точно става дума.

Извънредната сесия на Общински съвет - Мездра е на 11 март (понеделник) от 16:00 часа и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".