Съветниците ще разгледат Ред и условия за кандидатстване по Програма "Малки местни инициативи - Мездра 2018" и Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

Местният парламент ще обсъди кандидатстването на Община Мездра за безвъзмездно финансиране с три проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. - за саниране на сградата на Кметство Зверино, за ремонт и реконструкция на още два участъка от пешеходната алея на ул. "Александър Стамболийски" в Мездра и за изграждане на спортна площадка в Долна Кремена.

Общинският съвет ще преразгледа предходно свое решение, върнато за ново обсъждане от областния управител Малина Николова като незаконосъобразно, тъй като не е взето с необходимото мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците. Става дума за промяна на предназначението на част от поземлен имот - пасище, мера от Общинския поземлен фонд, в мeстността "Зад могилата" в землището на село Брусен.

Кметът на общината ще отговаря на три питания, отправени от общински съветници - две на Георги Валентинов от коалиция "Народен съюз" и едно на Яна Нинова (ГЕРБ), председател на Общинския съвет.

Юнската сесия на Общински съвет - Мездра е от 16:00 часа в четвъртък, 28 юни, и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".