Въпреки възторжените самопотупвания по рамото, с които бе представено изпълнението на Бюджет 2018 на Община Мездра и текущото изпълнение на общинския бюджет за първото шестмесечие на тази година, годишният отчет на бюджета за миналата година и информацията за текущото изпълнение на бюджета за 2019 г. не получи достатъчно подкрепа от страна на съветниците. С 9 гласа „За”, 2 - „Против”, 7 „Въздържал се” и 1 негласувал, отчетът не мина.

Впоследствие не мина и информацията за текущото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на община Мездра за първото полугодие на 2019 година. Кметът отново се опита да прехвърли вината върху ОбС за невзетия кредит от около 750 хил. лв, изтъквайки, че това е основната причина, за да няма инвестиционна програма за 2019 година. Не пропусна да изтъкне, че въпреки, администрацията е успяла да осигури ново оборудване за АК „Калето”, както и че продължава работата по проектите в социалната сфера.

Не мина и финансовият отчет за първото полугодие на тази година на МБАЛ - Мездра, представен от управителя на дружеството д-р Илиана Михайлова. Резултатът от гласуването този път беше още по-драматичен за управляващото мнозинство: 9 гласа „за”, 1 "против" и 10 „въздържал се”.

Не бе приет и шестмесечният отчет за изпълнението на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета, не получи одобрение и предложението за одобряване на план-схема за поставяне на монументално - декоративен елемент – статуя на древногръцката богиня на победата Нѝке, в зелените площи на площад "Калето", както и продажбите на два общински имота на ул. „Ал. Стамболийски”.

В края на заседанието бе приет докладът на медицинския надзор за МБАЛ- Мездра. Общинският съветник Георги Валентинов внесе предложение Председателят на ОбС да изпрати Констативния протокол до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и до Прокуратурата, за установяване на нарушенията.

Предложението бе прието с 12 гласа „За”, 1 - против и 3 въздържал се.