Установен е пропускателен режим в сградата на Общинската администрация, като не се допуска натрупване на голям брой хора в Центъра за услуги и информация на гражданите, както и в кабинетите, в които пряко се работи с потребители на административни услуги. В детските, учебни, социални и здравни заведения се извършва засилена дезинфекция и редовно проветряване на помещенията.

По време на срещата кметът Иван Аспарухов заяви, че: „Не можем да пуснем заповед да затворим търговски заведения, кина, театри и т.н. Ние се съсредоточаваме в това да ограничим организираните мероприятия. Не можем да спрем пазара, защото сме дали разрешение на търговските обекти. Все едно им ограничаваме работата. Изборът и дисциплината са на самите хора. Тази заповед не е за намеса в стопанския живот, тя по-скоро е за организирането на културни мероприятия”.

Основните предупреждения са насочени към пенсионерите, за които градоначалникът каза, че могат само да ги помолят да изчакат с провеждането на различните събития, а читалищата, на които предстоят събрания за смяна на ръководствата, могат да изчакат.

Относно посещаемостта в детските заведения бе отбелязано, че на територията на общината няма фрапиращи случаи. Но ако се наложи, ще се вземат по-строги мерки. Аспарухов подчерта, че в детските заведения трябва да се работи с децата превантивно, да се обяснява на родителите, че са предприети всички предпазни мерки, гарантиращи здравето и живота на децата, за да не се всява паника.

Става въпрос за детската градина в село Зверино, която е затворена, а заповед за това - няма. Ще се търси обяснение от директора на детското заведение. Иван Аспарухов постави въпрос дали кметът на селото е запознат със случващото се в детската градина.

Направената справка показа, че посещаемостта в детските градини в община Мездра драстично е намаляла.

В „Слънчице” от 135 деца по списък, на 9-ти март са присъствали 46 деца, на 10-ти – 51, а днес – 40.В „Детелина” от 137 деца, на 9-ти – 62, на 10-ти – 51, а днес – 45. „Роза” от96 деца по списък, на 9-ти -30, на 10-ти -29, а днес – 27, обяви заместник-кметът Нели Минева.

Най-голям брой отсъстващи има в детска градина „Мир”, където по списък са 169 деца. В понеделник там са били само 35, а днес – 28.

Началникът на отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване” Елена Нанова, обясни че във всички социални заведения са получени указания и са дадени маски и дезинфектанти.

От днес започва дезинфекцията на автобусите и автогарата.