Капацитетът на инсталацията ще е до 8 000 тона годишно. Ще бъдат закупени 574 кафяви контейнера с вместимост 1,1 куб.м. Предвижда се закупуване и на четири нови сметоизвозващи машини, конкретно за разделно събраните зелени отпадъци.

"С осъществяването на проекта, зелената маса, която сега се изхвърля в контейнерите за битови отпадъци и извозена в регионалното депо, намалява капацитета на клетката за депониране, ще отпадне като проблем" обясние градоначалникът на Враца и акцентира върху необходимостта от общите усилия на двете общини, така че жителите да започнат да събират разделно зелените отпадъци, което реално ще доведе до икономии в двете общини. Кметът Събков допълни, че разяснителната работа, за убеждаване на гражданите в това, колко полезно ще бъде разделното събиране на зелените отпадъци, трябва да тръгне от детските градини.

Мария Попова обясни, че с реализирането на проекта ще се спестят разходите за третиране на битовите отпадъци, за ремонти на сепариращата инсталация, която аварира при попадане на зелена маса. С влизането в действие на новата инсталация ще бъдат спестени и средства за разкриване на нови клетки на регионалното депо край село Косталево, което двете общини стопанисват заедно.