След обстоен анализ на разходените до момента средства в делегираните от държавата дейности в детски ясли, яслени групи на детски градини и здравни кабинети в детски градини и училища и прогнозен план в натуралните показатели е установено, че бюджетът дава възможност медицинският и немедицинският персонал да получи увеличение на основното трудово възнаграждение в размер на 6,7%.

С актуализирането на заплатите в този сектор на общинското здравеопазване се изразява волята за поетапно изпълнение на договореното от Колективния трудов договор в отрасъла, както и зачитане професионализма и отдадеността на работещите.