Международният форум беше открит от председателя на Националния алианс за социална отговорност Георги Георгиев. На него присъстваха още заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова, генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Силвия Георгиева, заместник-изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Мая Василева, кметът на Община Варна Иван Портних, представители на общини, експерти.