В същия ден българският трикольор за предстоящия празник ще получат и учениците от Обединено училище „Христо Ботев”-с. Баница и Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий” - с. Девене и Обединено училище „Св. Климент Охридски” - с. Тишевица. Първокласниците ще получат своите знамена в рамките на патриотичен урок, който ще се проведе в детския отдел на Регионална библиотека „Христо Ботев“, организиран от културната институция. До момента, в рамките на патриотичната проява, Община Враца е раздала над 11 000 знамена.