Основните дейности са свързани с активното участие при реализирането на политиките на местната администрация в сферата на публичната инфраструктура. Главният инженер участва и в устройственото планиране, контрол по строителството, опазването на околната среда и осъществяването на инвестициите.

Възнаграждението за длъжността е до 1 850 лв. и се определя съгласно действащата нормативна уредба и професионалния опит.

Документи за участие могат да бъдат подавани в Информационния център, в срок до 4 юни 2021 година.