Общата цел на Оперативната програма е свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. С продължаване на дейностите по проекта се осигурява помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община:

-Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;

-Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

-Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност.

В момента услугата се предоставя на 120 лица в две трапезарии на територията на града. Потребителите получават топлия си обяд, който включва: супа, основно ястие, десерт и хляб, в работните дни на всеки месец.

Приемът на документи от кандидат-потребители е отворен. Всеки желаещ да получи допълнителна информация относно проекта може да се обърне към Пламен Иванов - Ръководител проект, в ст. 96, ет. 3 на Общинска администрация - Враца, и Мариана Гешева – Технически сътрудник, в ст. 69, ет. 3.