© Фейсбук

Със средства от капиталовата програма на Община Враца бяха закупени още 10 иновативни знаци, указващи наличието на пешеходна пътека. Съоръженията са снабдени със соларни панели, които осигуряват денонощното им функциониране. Инициативата ще бъде надградена, като броят на светещите знаци да се увеличава поетапно.