Предвид усложнената епидемиологична обстановка в цялата страна и в общината, предизвикана от корона вируса, промените в капиталовите разходи бяха подкрепени от 17 съветници. (НЕ)изненадващо обаче бе отрицателният вот на бившия кмет на Община Мездра, Генади Събков – член на Висшия партиен съвет, член Областния съвет и председател на групата на БСП в местния парламент, който не подкрепи решението за закупуване на нов респиратор за общинската болница.

Още по-(НЕ)изненадващо бе и поведението на още един съветник от групата на БСП, заместник-председател на Общинската младежка организация на столетницата - д-р Веселин Петров, който се въздържа, а в същото време самият той работи в здравното заведение. Подобно алогично отношение към сериозни социални ангажименти поставя множество въпроси, относно грижата за здравето и живота на гражданите в общината.

Междувременно, докато някои само заявяват загриженост за състоянието на общинската болница, други предприемат конкретни действия. Така здравното заведение вече получи три дарения – преди време акушеро-гинекологичното отделение получи ново родилно легло от местен бизнесмен, съвсем наскоро Многопрофилната болница получи от Червения кръст нов монитор, а строителна фирма закупи нова операционна маса за хирургичното отделение.

Общинските съветници приеха също измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

Общинският съвет даде съгласие за погасяване задължения на общинското дружество „Транс-Авто-2015“ ЕООД към НАП, в размер на 19 хил. лв.

Същевременно ОбС обяви конкурс за управител на „Мездра-Автотранспорт-2003“ ЕООД и определи изискванията към кандидатите за заемане на длъжността, условията, необходимите документи, мястото и срока за подаването им и избра временна комисия за неговото провеждане.

Създадена бе и временна комисия за преработка на условията, реда, критериите и правилата за кандидатстване по общинска програма „Малки местни инициативи“, която в срок до 20 ноември трябва да представи доклад и проект за промените.

ОбС възложи на кмета на община Мездра да бъде направена проверка на състоянието на детската градина в с. Игнатица и да се извършат необходимите ремонтни дейности, да се планират средства в Бюджет 2021 и да се предприемат съответните стъпки за разкриване на филиал на ДГ „Звездичка“ – Зверино.

Общинските съветници приеха да бъде отпусната финансова помощ в размер на 3 хил. лв. от Бюджет 2020 за подпомагане лечението на гражданин от Мездра.