"Бихме искали да разберем какво мислите за дейностите и услугите, извършвани от Община Мездра, като имате предвид Ваши лични впечатления и опит. Вашето мнение може да допринесе за подобряването на местната демокрация.

Уверяваме Ви, че участието в проучването е доброволно и че всяка информация, която ни дадете, ще бъде използвана само под анонимна форма. Не е възможно да се идентифицират индивидуалните отговори.

С цел осигуряване на максимална прозрачност на проучването, Ви молим да попълните електронно Въпросник за граждани, съставен съобразно 12-те принципа за добро демократично управление на местно ниво, който се намира на следния линк: https://chkmkt.com/EUEtiketCitizens2020

По този начин имате възможност да изразите своето мнение относно прилагането от страна на Община Мездра на 12-те принципа за добро демократично управление на местно ниво.", се обръщат към гражданите от общинската администрация.

12-те принципа за добро демократично управление на местно ниво са: 1. Честно провеждане на изборите, представителност и гражданско участие; 2. Отзивчивост; 3. Ефикасност и ефективност; 4. Откритост и прозрачност; 5. Върховенство на закона; 6. Етично поведение; 7. Компетентност и капацитет; 8. Иновации и отвореност за промени; 9. Устойчивост и дългосрочна ориентация; 10. Стабилно финансово управление; 11. Човешки права, културно разнообразие и социално единство; 12. Отчетност.