На другия ден обаче служителка на Община Мездра представила на собственика на заведението фактура, която покривала, че дори и надхвърлила с една педесетичка масрафа за ромския банкет.

Дето викаше Бай Ганьо: "Имал си бол пари - платил си я."

Кмете, кмете, кате джас?